Dane kontaktowe


Adres

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze

ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha

tel. 48 675 22 94

mail: sekretariat@epgkim.pl

Działy i stanowiska

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Prezes Zarządu

Jan Gawryś

48 675 22 94 wew. 21

Członek Zarządu

Urszula Figura

48 675 22 94 wew. 29

Sekretariat Zarządu

Teresa Rejmer

48 675 22 94

sekretariat@epgkim.pl

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej

Wiesław Perendyk

48 675 22 94 wew. 24

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej - Dział Obsługi Klienta

48 675 22 94 wew. 23

wodociągi@pgkimprzysucha.pl

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

48 675 20 51 / 669 060 960

Oczyszczalnia Ścieków

Jacek Krajewski

723 030 610

oczyszczalnia@epgkim.pl

Zakład Oczyszczania Miasta

Stanisław Mastalerek

48 675 25 36

Zakład Energetyki Cieplnej

Kazimierz Karkułowski

48 675 28 32

Zarządzanie Lokalami

Kazimierz Karkułowski

48 675 22 94 wew. 27

Kadry i Płace

48 675 22 94 wew. 22

sekretariat@epgkim.pl

Kasa

Elżbieta Gawrońska

48 675 27 20