Zakład Energetyki Cieplnej


Adres

ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha

Telefon

48 675 28 32

Komunikat o zmianie cen i stawek za usługi ciepłownicze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców usług ciepłowniczych obsługiwanych przez PGKiM Spółka z o.o. w Przysusze o zmianie cen i stawek.


12. 04. 2018

Nowe stawki i ceny


Stawki opłat dla grup taryfowych


Wysokość opłat dla grup taryfowych przedstawiona jest w tabeli: zmiana cen i stawek opłat określonych taryfą dla ciepła, zatwierdzona została Uchwałą nr 8/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. Zarządu PGKiM sp. z o.o. w Przysusze

Zmiana cen obowiązje od dnia 01.05.2018 roku


L.p.

Rodzaj stawki

J.m.

A1

A2

A3

1

2

3

4

5

6

1

Stawka opłaty mies. za zamówioną moc cieplną [dotychczasowe]
- bez VAT
- z VAT

zł/MW
zł/MW

24382,82
29990,87

23169,81
28498,87

22293,42
27420,91

1a

Stawka opłaty mies. za zamówioną moc cieplną [po zmianach]
- bez VAT
- z VAT

zł/MW
zł/MW

24412,30
30027,13

23823,00
29302,29

22621,79
27824,80

2

Stawka opłaty za ciepło: [dotychczasowe]
- bez VAT
- z VAT

zł/GJ
zł/GJ

51,43
63,25

53,50
65,81

52,67
64,78

2a

Stawka opłaty za ciepło: [po zmianach]
- bez VAT
- z VAT

zł/GJ
zł/GJ

54,05
66,48

54,05
66,48

53,78
66,15

A1 - grupa taryfowa dla odbiorców ciepła dostarczanego z kotłowni przy ul. Hubala 19

A2 - grupa taryfowa dla odbiorców ciepła dostarczanego z kotłowni przy ul. Radomska 9

A3 - grupa taryfowa dla odbiorców ciepła dostarczanego z kotłowni przy ul. Chopina 6

Stawki opłat dla grup taryfowych


Wysokość opłat dla grup taryfowych przedstawiona jest w tabeli: zmiana cen i stawek opłat określonych taryfą dla ciepła, zatwierdzona została Uchwałą nr 1/09 z dnia 09.01.2009 r. Zarządu PGKiM sp. z o.o. w Przysusze

Zmiana cen obowiązje od dnia 01.02.2009 roku


L.p.

Rodzaj stawki

J.m.

A1

A2

A3

1

Stawka opłaty mies. za zamówioną moc cieplną [dotychczasowe]
- bez VAT
- z VAT ( 22%)

zł/MW
zł/MW

17954,75
21904,80

20738,90
25301,46

17497,27
21346,67

1a

Stawka opłaty mies. za zamówioną moc cieplną [po zmianach]
- bez VAT
- z VAT ( 22%)

zł/MW
zł/MW

19462,77
23744,58

22507,59
27459,26

18065,86
22040,35

2

Stawka opłaty za ciepło: [dotychczasowe]
- bez VAT
- z VAT

zł/GJ
zł/GJ

40,75
49,72

43,95
53,62

40,21
49,06

2a

Stawka opłaty za ciepło: [po zmianach]
- bez VAT
- z VAT

zł/GJ
zł/GJ

44,17
53,89

47,70
58,19

41,51
50,64

A1 - grupa taryfowa dla odbiorców ciepła dostarczanego z kotłowni przy ul. Hubala 19

A2 - grupa taryfowa dla odbiorców ciepła dostarczanego z kotłowni przy ul. Radomska 9

A3 - grupa taryfowa dla odbiorców ciepła dostarczanego z kotłowni przy ul. Chopina 6