Zaproszenie do składania ofert dotyczących zadania:
”Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu specjalistycznego – WUKO”


Szczegółowe warunki zamówienia


Data ogłoszenia: 30. 04. 2024
Data obowiązywania: 15. 05. 2024

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zadania:
"Świadczenie usług ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania (powiadamianie drogą radiową, ze stałą kontrolą stanu obiektu"Treśc zapytania i warunki


Formularze


Protokół z otwarcia ofert


Data ogłoszenia: 15. 04. 2024
Data obowiązywania: 29. 04. 2024

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zadania:
”Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu specjalistycznego – WUKO”


Szczegółowe warunki zamówienia


Informacja do postepowania -zmiana SWZ


Data ogłoszenia: 11. 04. 2024
Data obowiązywania: 19. 04. 2024

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zadania:
"Świadczenie usług ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania (powiadamianie drogą radiową, ze stałą kontrolą stanu obiektu"


Treśc zapytania


Załączniki


Protokół z otwarcia ofert


Data ogłoszenia: 12. 01. 2024
Data obowiązywania: 22. 01. 2024

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zadania:
”Opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pn.: Modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Przysucha ”


Treśc zapytania i warunki


Wzór umowy


Formularze


Protokół z otwarcia ofert


Data ogłoszenia: 30. 01. 2024
Data obowiązywania: 14. 02. 2024

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zadania:
"Świadczenie usług ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania (powiadamianie drogą radiową, ze stałą kontrolą stanu obiektu"


Treśc zapytania


Załączniki


Protokół z otwarcia ofert


Data ogłoszenia: 12. 01. 2024
Data obowiązywania: 22. 01. 2024

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zadania:
"Świadczenie usług ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania (powiadamianie drogą radiową, ze stałą kontrolą stanu obiektu"


Treśc zapytania


Protokół z otwarcia ofert


Data ogłoszenia: 21. 12. 2023
Data obowiązywania: 11. 01. 2024

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zadania:
"Dostawa 5.000 litrów oleju opałowego na potrzeby ogrzewania kotłowni przy ul. Radomskiej 9 w Przysusze"


Treśc zapytania


Proponowana treść umowy


Załączniki


Protokół z otwarcia ofert


Data ogłoszenia: 21. 12. 2023
Data obowiązywania: 03. 01. 2024

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zadania:
"Dostawa 5.000 litrów oleju opałowego na potrzeby ogrzewania kotłowni przy ul. Radomskiej 9 w Przysusze"


Treśc zapytania


Proponowana treść umowy


Załączniki


Protokół z otwarcia ofert


Unieważnienie postępowania


Data ogłoszenia: 11. 12. 2023
Data obowiązywania: 19. 12. 2023

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zadania:
"Dołączenie do wizualizacji SCADA modernizowanej oczysczalni ścieków w Przysusze istniejacych urzadzeń wraz z dodtakowym monitoringiem wizualnym jej pracy. "


Treśc zapytania


Proponowana treść umowy


Załączniki


Protokół z otwarcia ofert


Data ogłoszenia: 06. 12. 2023
Data obowiązywania: 21. 12. 2023

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zadania:
"Świadczenie usług ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania (powiadamianie drogą radiową, ze stałą kontrolą stanu obiektu"


Treśc zapytania


Protokół z otwarcia ofert


Data ogłoszenia: 04. 12. 2023
Data obowiązywania: 19. 12. 2023

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zadania:
"Świadczenie usług ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania (powiadamianie drogą radiową, ze stałą kontrolą stanu obiektu"


Treśc zapytania


Protokół z otwarcia ofert.


Data ogłoszenia: 20. 11. 2023
Data obowiązywania: 04. 12. 2023

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zadania:
"Świadczenie usług ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania (powiadamianie drogą radiową, ze stałą kontrolą stanu obiektu"


Treśc zapytania


Protokół z otwarcia ofert.


Data ogłoszenia: 30. 10. 2023
Data obowiązywania: 20. 11. 2023

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zadania:
"Świadczenie usług ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania (powiadamianie drogą radiową, ze stałą kontrolą stanu obiektu"


Treśc zapytania


Protokół z otwarcia ofert.


Data ogłoszenia: 06. 10. 2023
Data obowiązywania: 23. 10. 2023

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zadania:
"Świadczenie usług ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania (powiadamianie drogą radiową, ze stałą kontrolą stanu obiektu"


Treśc zapytania


Protokół z otwarcia ofert.


Data ogłoszenia: 21. 09. 2023
Data obowiązywania: 05. 10. 2023

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zadania:
"Świadczenie usług ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania (powiadamianie drogą radiową, ze stałą kontrolą stanu obiektu"


Treśc zapytania


Pytania i odpowiedzi z dn.08.09.2023


Data ogłoszenia: 29. 08. 2023
Data obowiązywania: 21. 09. 2023

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zadania:
"Świadczenie usług ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania (powiadamianie drogą radiową, ze stałą kontrolą stanu obiektu"


Treśc zapytania


< Data ogłoszenia: 01. 08. 2023
Data obowiązywania: 24. 08. 2023

Wykonanie remontu komina stalowego na terenie kotłowni przy ul. Hubala 19 w Przysusze o wysokości H = 36,0 m i średnicy D = 800 mm. Zaproszenie do składania ofert.


Specyfikacja zamówienia


Formularz oferty wraz z załącznikami.


Protokół z postępowania.


Data ogłoszenia: 06.06.2023
Data obowiązywania: 19.06.2023

PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze zaprasza uprawinione podmioty do składanie ofert dotyczacych badania sprawozdania finansowego za lata 2022/2023


Ogłoszenie


Data ogłoszenia: 03. 11. 2022
Data obowiązywania: 02. 12. 2022

Sukcesywna dostawa paliw ciekłych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie kart flotowych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przysusze.


Ogłoszenie o zamówieniu


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Projekt umowy


Informacja z otwarcia ofert


Unieważnienie postępowania


Data ogłoszenia: 01. 06. 2022
Data obowiązywania: 15. 06. 2022

Sukcesywna dostawa paliw ciekłych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie kart flotowych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przysusze.


Ogłoszenie o zamówieniu


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Informacja o kwocie przeznaczonej na zadanie.


Protokół z otwarcia ofert


Data ogłoszenia: 09. 05. 2022
Data obowiązywania: 19. 05. 2022

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, iż posiada na sprzedaż samochód MAN 28.341 w zabudowie typu SMIECIARKA. Forma sprzedaży przetarg ofertowy nieograniczony.


Wycena rzeczoznawcy


Ogłoszenie o sprzedaży


Protokół wyboru oferty


Data ogłoszenia: 15. 12. 2021
Data obowiązywania: 29. 12. 2021

PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze zaprasza uprawinione podmioty do składanie ofert dotyczacych badania sprawozdania finansowego za lata 2020/2021


Ogłoszenie


Informacja o wyborze oferty


Data ogłoszenia: 08. 10. 2020; 27.11.2020
Data obowiązywania: 30. 10. 2020

Zapytanie ofertowe wspólnoty mieszkaniowej zarządzanej przez PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze


Zapytanie


Data ogłoszenia: 27. 08. 2020
Data obowiązywania: 27. 08. 2020

Dostawa (zakup) sukcesywna paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Protokół


Data ogłoszenia: 14. 12. 2018
Data obowiązywania: 21. 12. 2018

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej


Zapytanie Ofertowe


Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej


Data ogłoszenia: 15. 11. 2018
Data obowiązywania: 22. 11. 2018