Zakład Oczyszczania Miasta


Adres

ul. Skarbowa 3, 26-400 Przysucha

Telefon

48 675 25 36

Przyjmowanie zamówień na usługi

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 14:30

Informacja o zmianie terminów odbioru odpadów


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Przysusze informuje, że segregowane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Przysuchy odbierane będą w dniu 23 czerwca 2022r. (III czwartek dzień świąteczny)


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, iż odpady biodegradowalne będą odbierane w PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA (od czerwca do października). Istnieje również możliwość osobistego dostarczenia w/w odpadów na ul. Skarbową 3 w Przysusze od poniedziałku do piątku w godz.: 700-1430.


Data publikacji:01.06.2022

Informacja o zmianie ceny wywzou nieczystości płynnych pojazdem asenizacyjnym od dn.02.06.2022


Uchwała wraz z aktualnymi cenami


Data publikacji:01.06.2022

Ogłoszenie o zmianie dnia odbioru odpadów w miejscowości Przysucha


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Przysusze informuje, że segregowane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Przysuchy odbierane będą w dniu 27 czerwca br. (III czwartek dzień świąteczny)


13. 06. 2019

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów


kolor żółty

tworzywa sztuczne


kolor niebieski

papier, makulatura


kolor zielony

szkło


Ogłoszenie


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, mieszkańców Gminy Przysucha oraz Gminy Borkowice, że od 01.01.2009 r. wzrastają o ok. 35% opłaty za składowanie niesegregowanych odpadów komunalnych na składowiskach. W związku powyższym Przedsiębiorstwo zmuszone jest do zmiany ceny za odbiór odpadów stałych. Z dniem 01.01.2009 r. cena za wywóz i unieszkodliwianie odpadów niesegregowanych wynosi: - dla mieszkańców gminy i miasta Przysucha 3,30 zł od osoby/miesięcznie; - dla mieszkańców gminy Borkowice 16,00 zł od gospodarstwa/miesięcznie. Jednocześnie informujemy, że odpady segregowane tj. szkło, plastiki, papier i metale odbierane będą nieodpłatnie.