Zakład Oczyszczania Miasta


Adres

ul. Skarbowa 3, 26-400 Przysucha

Telefon

48 675 25 36

Przyjmowanie zamówień na usługi

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 14:30

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów


kolor żółty

tworzywa sztuczne


kolor niebieski

papier, makulatura


kolor zielony

szkło


Ogłoszenie


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, mieszkańców Gminy Przysucha oraz Gminy Borkowice, że od 01.01.2009 r. wzrastają o ok. 35% opłaty za składowanie niesegregowanych odpadów komunalnych na składowiskach. W związku powyższym Przedsiębiorstwo zmuszone jest do zmiany ceny za odbiór odpadów stałych. Z dniem 01.01.2009 r. cena za wywóz i unieszkodliwianie odpadów niesegregowanych wynosi: - dla mieszkańców gminy i miasta Przysucha 3,30 zł od osoby/miesięcznie; - dla mieszkańców gminy Borkowice 16,00 zł od gospodarstwa/miesięcznie. Jednocześnie informujemy, że odpady segregowane tj. szkło, plastiki, papier i metale odbierane będą nieodpłatnie.