Informacja dla odbiorców wody korzystajacych z Stacji Uzdatniania Wody w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW Przysucha o jej braku w dniach:
23.05.2024r. od godz. 9:00 – 13:00 Przysucha ul. Skowyry (od skrzyżowania ul. Sikorskiego w kierunku ul. Targowej);
27.05.2024r. od godz. 100 – 900 Przysucha – Miasto, Lipno, Kozłowiec, Jakubów
z uwagi na modernizację sieci wodociągowej prowadzoną przez firmę zewnętrzną.
Za utrudnienia mieszkańców przepraszamy.


21.05.2024

Informacja dla odbiorców wody korzystajacych z Stacji Uzdatniania Wody w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW Przysucha o jej braku w dniach:
16.05.2024r. od godz. 1:00 – 9:00 Przysucha - Osiedle, Topornia, Młyny, Gwarek, Janów, Kuźnica, Januchta, Ruski Bród;
17.05.2024r. od godz. 9:00 – 13:00 Przysucha ul. Skowyry;
20.05.2024r. od godz. 1:00 – 9:00 Przysucha – Miasto, Lipno, Kozłowiec, Jakubów;
23.05.2024r. od godz. 9:00 – 13:00 Przysucha ul. Leśna
z uwagi na modernizację sieci wodociągowej prowadzoną przez firmę zewnętrzną. Za utrudnienia mieszkańców przepraszamy.


15.05.2024

Informacja dotycząca jakości wody dla mieszkańców korzystajacych z Stacji Uzdatniania Wody w SMOGORZOWIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW Smogorzów o jej braku w dniu 13.05.2024r. od godz. 8:00 – 10:30 z powodu braku zasilania na SUW Smogorzów spowodowane pracami modernizacyjno – remontowymi PGE Dystrybucja S.A. Za utrudnienia mieszkańców przepraszamy.


10.05.2024

Informacja dla odbiorców wody korzystajacych z Stacji Uzdatniania Wody w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW Przysucha ul. Partyzantów i Al. Jana Pawła II o jej braku w dniu 17.04.2024r. od godz. 10:00 – 16:00 z uwagi na roboty budowlane prowadzone przez firmę zewnętrzną. Za utrudnienia mieszkańców przepraszamy.


15.04.2024

Informacja dotycząca pracy biura PGKIM w Przysusze ul.Targowa


W dniu 29 marca tj. WIELKI PIĄTEK biuro PGKiM Sp. z o.o. przy ul. Targowej będzie czynne do godz. 13:00


25.03.2024

Informacja dotycząca dostępności wody dla mieszkańców korzystajacych z SUW Przysucha


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW Przysucha ul. Staszica o jej braku w dniu 23.03.2024r. od godz. 11:00 – 15:00 z uwagi na modernizację sieci wodociągowej. Za utrudnienia mieszkańców przepraszamy.


22.03.2024

Informacja dotycząca jakości wody dla mieszkańców korzystajacych z wodociągu DŁUGA BRZEZINA


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Długa Brzezina, że woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu w związku z przekroczeniem dopuszczalnej liczby mikroorganizmów w 1ml wody. Za utrudnienia przepraszamy.


11.03.2024

Informacja dla odbiorców wody korzystajacych z Stacji Uzdatniania Wody w Wola Więcierzowa


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Przysusze informuje odbiorców wody Wola Więcierzowa (kierunek skrzyżowanie – wysypisko śmieci) o jej braku w dniu 06.03.2024r. od godz. 14:00 do 15:00 dnia następnego z uwagi na usuwanie awarii sieci wodociągowej. Za utrudnienia mieszkańców przepraszamy.


05.03.2024

Informacja dla odbiorców wody (ul.Staszica) korzystajacych z Stacji Uzdatniania Wody w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW Przysucha ul. Staszica o jej braku w dniu 02.03.2024r. od godz. 8:00 – 14:00 z uwagi na modernizację sieci wodociągowej. Za utrudnienia mieszkańców przepraszamy.


29.02.2024

Informacja dotycząca pracy kasy na ul.Grodzkiej


W dniu 10.01.2024r. (środa) KASA przy ulicy Grodzkiej będzie NIECZYNNA.
Wpłaty za wodę będą przyjmowane w budynku PGKiM Sp. z o.o. przy ulicy Targowej 52 w godzinach 7:00 – 15:00


09.01.2024

Informacja dotycząca pracy PGKIM SP. z o.o w dniu 10.11.2023


Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.11.2023r. (piątek) KASA (ul.Gordzka) oraz BIURO (ul. Targowa) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. będą NIECZYNNE


30.10.2023

Informacja dotycząca jakości wody dla mieszkańców korzystajacych z Stacji Uzdatniania Wody w SMOGORZOWIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW Smogorzów, że woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu w związku z przekroczeniem dopuszczalnej liczby mikroorganizmów w 1ml wody. Za utrudnienia przepraszamy.


24.10.2023

Informacja dotycząca jakości wody dla mieszkańców korzystajacych z Stacji Uzdatniania Wody w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców SUW Przysucha, że w dniu 24.10.2023r. od godz. 12:00 możliwe są przerwy w dostawie wody. Osiedle Południe oraz południowa strona gminy będzie miała wodę. Za utrudnienia mieszkańców przepraszamy.


23.10.2023

Informacja dotycząca jakości wody dla mieszkańców korzystajacych z Stacji Uzdatniania Wody w Przysusze /ul.Staszica/


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW Przysucha ul. Staszica o jej braku w dniu 29.09.2023r. od godz. 8:00 – 12:00 z uwagi na modernizację sieci wodociągowej. Za utrudnienia mieszkańców przepraszamy.


28.09.2023

Informacja dotycząca jakości wody dla mieszkańców korzystajacych z Stacji Uzdatniania Wody w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców SUW Przysucha, że woda nadaje się do spożycia bez ograniczeń.


22.09.2023

Informacja dotycząca jakości wody dla mieszkańców korzystajacych z Stacji Uzdatniania Wody w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Przysucha, że woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu w związku z przekroczeniem dopuszczalnej liczby mikroorganizmów w 1ml wody. Za utrudnienia przepraszamy.


18.09.2023

Informacja dotycząca jakości wody dla mieszkańców ul.Żytniej w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody ul. Żytniej o jej braku w dniu 13.09.2023r. od godz. 800 – 1200 z uwagi na modernizację sieci wodociągowej. Za utrudnienia mieszkańców przepraszamy.


12.09.2023

Informacja dotycząca jakości wody dla mieszkańców korzystajacych z Stacji Uzdatniania Wody w SMOGORZOWIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW SMOGORZÓW, że woda nadaje się do bezpośredniego spożycia bez ograniczeń. Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców.


06.09.2023

Informacja o dostępności wody dla mieszkańców korzystajacych z Stacji Uzdatniania Wody w SMOGORZOWIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW Smogorzów o jej braku w dniu 01.09.2023r. z powodu rozpoczęcia usuwania zlokalizowanej awarii na sieci wodociągowej. Za utrudnienia mieszkańców przepraszamy. .


01.09.2023

Informacja o dostępności wody dla mieszkańców korzystajacych z Stacji Uzdatniania Wody w SMOGORZOWIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców SUW Smogorzów, że w dniu 28.08.2023r. możliwe są przerwy w dostawie wody. Za utrudnienia mieszkańców przepraszamy.


28.08.2023

Informacja dla odbiorców wody z SUW SMOGORZÓW


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW SMOGORZÓW,iż w związku z niezidentyfikowana usterką sieci wodociągowej nastąpił spadek ciśnienia w wodociągu. Z chwilą zlokalizowania i usunięcia awarii nastąpi poprawa ciśnienia wody.
W celu zapewenienia dostepności wody będziemy dostarczać wodę pitną beczkowozem w określonych godzianch (informacja w załączniku)
Za utrudnienia mieszkańców przepraszamy.


Pełna treśc ogłoszenia z informacją o dostawach wody beczkowozem dla poszcegówlnych miejscowości


22.08.2023 aktualizacja 25.08.2023

Informacja dotycząca jakości wody dla mieszkańców korzystajacych z Stacji Uzdatniania Wody w SMOGORZOWIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW SMOGORZÓW, że woda nie nadaje się do bezpośredniego spożycia ze względu na stwierdzenie występowania bakteri grupy Coli. Wodę pobraną z wodociągu należy przegotować przed jej spożyciem. Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców.


21.08.2023

Informacja dla odbiorców wody z SUW Przysucha ul.Staszica


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW Przysucha ul. Staszica o jej braku w dniach 21.08.2023r. od godz. 11:00 – 14:00 z uwagi na modernizację sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.


11.07.2023

Informacja dotycząca jakości wody dla odbiorców z DŁUGA BRZEZINA


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Długa Brzezina, że woda nadaje się do spożycia bez ograniczeń.


11.07.2023

Informacja dla odbiorców wody w miejscowościach Wistka i Krajów


W związku z montażem słupka telemetrycznego na rozwidleniu miejscowości Janików – Wistka – Krajów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje o braku wody w miejscowościach: Wistka, Krajów w dniu 20.07.2023r. od godz. 8:00 – 14:00. Woda dla mieszkańców będzie dostępna z beczkowozu Za utrudnienia mieszkańców przepraszamy.


19.07.2023

Informacja dla odbiorców wody z ującia SUW Przysucha (Osiedle Południe)


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody (Osiedle Południe) z SUW Przysucha o jej braku w dniu 12.07.2023r. od godz. 1700 – 2100. Woda z beczkowozu będzie do dyspozycji parking – kotłownia ul. Hubala 19. Za utrudnienia mieszkańców przepraszamy.


07.07.2023

Informacja dotycząca jakości wody dla odbiorców z wodociągu publicznego PRZYSUCHA


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z wodociągu PRZYSUCHA, że wodę pobraną z wodociągu można spożywać bez ograniczeń.


29.06.2023

Informacja dla odbiorców wody z ującia SUW Przysucha


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW Przysucha o jej braku w dniu 29 czerwca 2023r w godz. 12:00 – 16:00 z uwagi na modernizację sieci wodociągowej.Woda pitna będzie dostepna do pobrania z beczkowozu na Pl. Kolberga oraz ze zbiornika przy Pl. 3-go Maja. Za utrudnienia przepraszamy.


09.06.2023

Informacja dotycząca jakości wody dla mieszkańców korzystajacych z Stacji Uzdatniania Wody w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW PRZYSUCHA, że woda nie nadaje się do bezpośredniego spożycia ze względu na stwierdzenie występowania bakteri grupy Coli. Wodę pobraną z wodociągu należy przegotować przed jej spożyciem. Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców.


26.06.2023

Informacja dla odbiorców wody w miescowości SKRZYŃSKO


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody Skrzyńsko ul. Warszawska od straży do końca ulicy oraz ul. Kościuszkowców o jej braku w dniu 15.06.2023r od godz. 10:00 – 12:00 z uwagi na budowę przyłącza wodociągowego nowobudowanego DINO. Za utrudnienia mieszkańców przepraszamy.


14.06.2023

Informacja dla odbiorców wody z ującia SUW Przysucha


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW Przysucha o jej braku w dniach 12.06.2023r. (zamknięty - kierunek Osiedle Południe), 15.06.2023r. (zamknięte całe ujęcie) od godz. 1400 – 1900 z uwagi na modernizację sieci wodociągowej prowadzoną przez firmę zewnętrzną. Odwołane zostaje zamknięcie wody w dniu 14.06.2023r.. Za utrudnienia przepraszamy.


09.06.2023

Informacja dla odbiorców wody z ującia SUW Przysucha


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW Przysucha o jej braku w dniach 12,14,15 czerwca 2023r w godz. 14:00 – 19:00 z uwagi na modernizację sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.


09.06.2023

Informacja dla odbiorców wody z ującia SUW Przysucha


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW Przysucha o jej braku w dniach 24,25 maja 2023r w godz. 14:00 – 19:00 z uwagi na modernizację sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.


23.05.2023

Informacja dla odbiorców wody z ującia SUW Przysucha


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW Przysucha, że z przyczyn technicznych leżących po stronie firmy zewnętrznej odwołujemy odcięcie wody w dniu 22.05.2023r. Za utrudnienia przepraszamy.


22.05.2023

Informacja dla odbiorców wody z ującia SUW Przysucha


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW Przysucha o jej braku w dniach 22,24,25 maja 2023r w godz. 15:00 – 19:00 z uwagi na modernizację sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.


18.05.2023

Informacja dla odbiorców wody z ującia SUW Przysucha


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW Przysucha o jej braku w dniach 11,15,17,18 maja 2023r w godz. 15:00 – 19:00 z uwagi na modernizację sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.


10.05.2023

Informacja dla odbiorców wody z ującia SUW Przysucha


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW Przysucha o jej braku w dniach 04 maja 2023r w godz. 15:00 – 19:00 z uwagi na modernizację sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.


02.05.2023

Informacja dla odbiorców wody z ującia SUW Przysucha


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW Przysucha o jej braku w dniach 27 kwietnia 2023r w godz. 15:00 – 19:00 z uwagi na modernizację sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.


25.04.2023

Informacja dla odbiorców wody z ującia SUW Przysucha


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW Przysucha o jej braku w dniach 20 kwietnia 2023r w godz. 15:00 – 19:00 z uwagi na modernizację sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.


18.04.2023

Informacja dotycząca pracy przedsiębiorstwa PGKIM Sp. z o.o. w Przysusze w dn.07.04.2023 (Wielki Piatek)


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, iż w dniu 07 kwietnia 2023r. przedsiebiorstwo będzie pracować w godz. 7:00-12:00.


04.04.2023

Informacja dla odbiorców wody z ującia SUW Przysucha


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW Przysucha o jej braku w dniu 29.03.2023r w godz. 9:00 – 12:00 z uwagi na modernizację sieci wodociągowej. Za utrudnienia mieszkańców przepraszamy.


28.03.2023

Informacja dotycząca jakości wody dla odbiorców z ującia SUW Przysucha


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z SUW Przysucha o jej braku w dniu 07.03.2023r w godz. 8:00 – 15:00 z uwagi na prowadzone prace włączeniowe do nowobudowanego budynku Sądu ul. 11-go Listopada (Pływalnia, Biedronka, Myjnia Czarkowski, Domki os. Dembińskich, Pyszne Jadło, ul. Polna, ul. Dembińskich). Za utrudnienia mieszkańców przepraszamy.


06.03.2023

Informacja dotycząca jakości wody dla odbiorców z ującia Długa Brzezina


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z ujęcia Długa Brzezina, że wodę pobraną z wodociągu należy przegotować przed jej spożyciem.W wodzie w tem 22st. C stwierdzono przekroczenie normy mikroorganizmów Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców.


17.02.2023

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW ENERGII CIEPLNEJ


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, że od dnia 1 lutego 2023r. w związku z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. Poz.167) będzie stosowało obniżone w stosunki do obowiązującej ,,Taryfy dla ciepła” ceny z rekompensatą


Pełna treśc ogłoszenia


16.01.2023

Informacja dotycząca niedostępności wody dla odbiorców z stacji uzdatniania w SMOGORZOWIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, iż w związku z modernizacją stacji udztniania wody w miejscowości SMOGORZÓW w dniu 10.01.2023 nastapi brak wody w godz 22:00-03:00.Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


10.01.2023

Informacja dotycząca niedostępności wody dla mieszkańców bloku przy kotłowni na ul. Chopina w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, iż w związku z awarią sieci wodociagowej przy bloku znajdującym się obok kotłowni na ul.Chopina w Przysusze w dniu 04.01.2022 nastapi brak wody od godz 8:00 do czasu usunięcia awarii.Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


12. 12.2022

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW ENERGII CIEPLNEJ


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, że od dnia 1 stycznia 2023r. w związku z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. Poz.167) będzie stosowało obniżone w stosunki do obowiązującej ,,Taryfy dla ciepła” ceny z rekompensatą


Pełna treśc ogłoszenia


15. 12.2022

Informacja dotycząca niedostępności wody dla odbiorców z miejscowości KOL. Skrzyńsko i Zbożenna


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, iż w związku z awarią wodociagu woda w miejscowościach Kol. Skrzyńsko i Zbożenna będzie niedostępna w dn.12.12.2022r od godz 23:00 do czasu usunięcia awarii.Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


12. 12.2022

Informacja dotycząca jakości wody dla odbiorców z wodociągu publicznego SKRZYŃSKO


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z wodociągu SKRZYŃSKO, że wodę pobraną z wodociągu można spożywać bez ograniczeń.


04. 11.2022

Ogłoszenie


Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przysusze zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i za rok obrotowy 2023.


03 11. 2022 aktualizacja z dn.05.12.2022

Ogłoszenie

Informacja o wyborze oferty

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW ENERGII CIEPLNEJ


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, że od dnia 1 października 2022r. w związku z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. Poz.167) będzie stosowało obniżone w stosunki do obowiązującej ,,Taryfy dla ciepła” ceny z rekompensatą


Pełna treśc ogłoszenia


31. 10.2022

Informacja dotycząca jakości wody dla odbiorców z ującia Długa Brzezina


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z ujęcia Długa Brzezina, że wodę pobraną z wodociągu można spożywać bez ograniczeń.


25. 10.2022

Informacja dotycząca jakości wody dla odbiorców z ującia Długa Brzezina


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z ujęcia Długa Brzezina, że wodę pobraną z wodociągu należy przegotować przed jej spożyciem.W wodzie w tem 22st. C stwierdzono przekroczenie normy mikroorganizmów Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców.


18. 10.2022

Informacja dotycząca jakości wody dla mieszkańcó korzystajacych z wodociągu SKRZYŃSKO


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z wodociągu SKRZYŃSKO, że woda nie nadaje się do bezpośredniego spożycia ze względu na stwierdzenie występowania bakteri grupy Coli. Wodę pobraną z wodociągu należy przegotować przed jej spożyciem. Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców.


18. 10.2022

Informacja dotycząca jakości wody dla mieszkańców miejscowości KARAJÓW


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody w miescowośc KRAJÓW, że wodę pobraną z wodociągu można spożywać bez ograniczeń.


30.08.2022

Informacja dotycząca jakości wody dla mieszkańców miejscowości KRAJÓW


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody w miejscowości KRAJÓW, że woda nie nadaje się do spożycia ze względu na stwierdzenie występowania bakteri grupy Coli.


Pełna treśc ogłoszenia


23. 08.2022

Czy Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze przysługuje możliwość zastosowania mechanizmów łagodzących skutki wysokich cen gazu, w oparciu o rozwiązania Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, wprowadzonych ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku (Dz.U. z 2022 r. poz.202).Odpowiedz z Ministerstwa Aktywów Państwowych


Opinia prawna Radcy Prawnego


Opinia prawna Radcy Prawnego


14.07.2022

Informacja dotycząca odbiorców ciepła/ wspólnot mieszkniowych


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, iż w dniu 20 lipca 2022r. o godz 13:00 w sali Domu Kultury w Przysusze odbędzie się spotkanie dotyczące zbliżającego się sezonu grzewczego 2022/2023.


14.07.2022

Informacja dotycząca pracy kasy na ul.Grodzka 5


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, iż w dniu 24 grudnia 2021r. (WIGILIA) kasa na ul.Gordzkiej 5 będzie nieczyyna.


17.12.2021

Informacja dotycząca jakości wody dla mieszkańców miejscowości Wistka


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody w miescowośc Wistka, że wodę pobraną z wodociągu można spożywać bez ograniczeń.


02. 11.2021

Informacja dotycząca jakości wody dla odbiorców z ującia Długa Brzezina


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z ujęcia Długa Brzezina, że wodę pobraną z wodociągu można spożywać bez ograniczeń.


18. 10.2021

Informacja dotycząca jakości wody dla odbiorców z ującia Długa Brzezina


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z ujęcia Długa Brzezina, że wodę pobraną z wodociągu należy przegotować przed jej spożyciem. Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców.


Treść ogłoszenia


12. 10.2021

OFERTA PRACY: Główny Księgowy/a


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Przysusze OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY: GŁÓWNY KSIĘGOWY


27. 09. 2021

Treśc ogłoszenia/szczegóły


Informacja dotycząca pracy kasy na ul.Grodzka 5


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje o zmianach godzi pracy kasy na ul.Gordzkiej 5.


Poniedziałek

7:15 - 10:00

Wtorek

7:15 - 13:00

Środa

7:15 - 10:00

Czwartek

7:15 - 10:00

Piątek

7:15 - 10:00

28. 07.2021

Informacja dotycząca pracy kasy na ul.Grodzka 5


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, iż w dniach 9-13 sierpnia 2021r. kasa na ul.Gordzkiej 5 będzie nieczyyna. Wpłat dokonywac można w sekretariacie na ul.Targowej 52 w godz. 7-15


07. 09.2021

Informacja o nawiązaniu współpracy z Krajowym Rejestrem Długów


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, iż nawiazało współpracę z Krajowym Rejestrem Długów w zakresie przekazywania informacji o niepłacących kontrahentach


Pełna treśc ogłoszenia


26. 07.2021

Komunikat dotyczący pracy PGKIM Sp. z o.o. w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje , iż w dniu 09 lipca 2021r w związku z fala upałów przedsiębiorstwo będzie czynne do godz 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.


09.07.2021

OFERTA PRACY: Główny Księgowy/a


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Przysusze OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY: GŁÓWNY KSIĘGOWY


29. 04. 2021

Treśc ogłoszenia/szczegóły


Komunikat dotyczący pracy PGKIM Sp. z o.o. w Przysusze w dn. 04.05.2021


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje , iż w dniu 04 maja 2021r przedsiębiorstwo będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.


23.05.2021

Komunikat dotyczący pracy PGKIM Sp. z o.o. w Przysusze w dn. 02.04.2021


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje , iż w dniu 02 kwietnia 2021r przedsiębiorstwo będzie czynne w godz. 8:00 - 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.


01.04.2021

Informacja dotycząca jakości wody dla odbiorców z ującia Długa Brzezina


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z ujęcia Długa Brzezina, że wodę pobraną z wodociągu należy przegotować przed jej spożyciem. Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców.


Treść ogłoszenia


13. 10.2020

Komunikat dotyczący pracy PGKIM Sp. z o.o. w Przysusze w dn. 31.12.2020


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje , iż w dniu 31 grudnia 2020r przedsiębiorstwo będzie czynne w godz. 8:00 - 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.


31.12.2020

Komunikat dotyczący pracy PGKIM Sp. z o.o. w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje , iż w dniu 24 grudnia 2020r przedsiębiorstwo będzie czynne do godz 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.


24.12.2020

Komunikat dotyczący pracy kasy PGKIM Sp. z o.o. - ul.Grodzka 5


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje , iż od dnia 16 grudnia 2020r kasa przy ulicy Grodzkiej 5 będzie nieczynna do odwołania.Niedostepnośc kasy spowodowana jest remontem lokalu. Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy lub też w kasie ul.Targowa 52. Za utrudnienia przepraszamy.


Wykaz numerów kont bankowych


16.12.2020

Komunikat dotyczący pracy PGKIM Sp. z o.o.


W dniu 18 grudnia 2020r zakład PGKIM Sp z o.o. nie będzie czynny. Za utrudnienia przepraszamy.


08.12. 2020

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody /SKRZYŃSKO,ZBOŻENNA/


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości Skrzyńsko i Zbożenna, że z powodu prac konserwacyjnych sieci wodociągowej w dniu 22 październka 2020 roku od godziny 10:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


21. 10. 2020

Informacja dotycząca jakości wody dla odbiorców z ującia Kolonia Szczerbacka


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców wody z ujęcia Kolonia Szczerbacka, że wodę pobraną z wodociągu należy przegotować przed jej spożyciem. Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców.


13. 10.2020

Komunikat dotyczący poboru wody z wodociągu PRZYSUCHA


PGKIM Sp. z o.o. informuję iż na podstawie informacji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego z dnia 21.09.2020, stwierdozna sie przydatnośc wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Przysucha.


21. 09. 2020

Informacja PPIS


Komunikat dotyczący poboru wody z wodociągu PRZYSUCHA


PGKIM Sp. z o.o. informuję iż decyzją Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.09.2020, stwierdozno brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Przysucha.


16. 09. 2020

Decyzja PPIS


Komunikat dotyczący pracy PGKIM Sp. z o.o.


W dniu 14 sierpnia 2020r zakład PGKIM Sp z o.o. nie będzie czynny. Za utrudnienia przepraszamy.


06. 08. 2020

Komunikat dotyczący pracy KASY PGKIM Sp. z o.o.


W dnach 27-31 lipca 2020r KASA PGKIM Sp z o.o. nie będzie czynna. Za utrudnienia przepraszamy.


23. 07. 2020

Zmiana godzin pracy w dn.10.04.2020


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze w dniu 10.04.2020r będzie czynne w godz. 7.00 - 12.00


10. 04. 2020

Komunikat dotyczący Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Przysusze


W związku z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374)   w trosce o  bezpieczeństwo, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zawiadamia, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przysusze będzie nieczynny do odwołania.


01. 04. 2020

Komunikat dotyczący rachunków bankowych dla wspólnot mieszkaniowych


W związku z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374)   w trosce o  bezpieczeństwo, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zawiadamia, iż Kasa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze będzie nieczynna do 31.03.2020r.
Płatności związane z czynszmi prosimy dokonywać przelewem na rachunek bankowy dedykowany dla danej wspólnoty.

Wykaz rachunków wspólnot mieszkaniowych26. 03. 2020

Komunikat dotuczący pracy kasy PGKIM Sp. z o.o.


W związku z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374)   w trosce o  bezpieczeństwo, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zawiadamia, iż Kasa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze będzie nieczynna do 31.03.2020r. Płatności prosimy dokonywać przelewem na rachunek bankowy:
BANK PEKAO S.A. o/Przysucha 63 1240 5703 1111 0000 4897 2677


17. 03. 2020

Zmiana godzin pracy w dn.31.12.2019


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze w dniu 31.12.2019r będzie czynne w godz. 7.00 - 12.00


30. 12. 2019

Informacja o zanieczyszczeniu wody /Wistka/


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości Wistka, że z powodu wzrostu ilości bakterii w sieci wodociągowej od dnia 16.09.2019br woda nie bedzie nadawałą się do bezpośredniego spożycia.Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.Woda do celów spożywczych będzie dostarczana beczkowozem


16. 09. 2019

Informacja dotycząca jakości wody dla mieszkańców Długiej Brzeziny i Huciska


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Długiej Brzeziny i Huciska, że wodę pobraną z wodociągu należy przegotować przed jej spożyciem. Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców.


19. 07. 2019

Informacja dotycząca jakości wody dla mieszkańców Koloni Szczerbackiej i Głębokiej Drogi


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Koloni Szczerbackiej i Głębokiej Drogi, że wodę pobraną z wodociągu należy przegotować przed jej spożyciem. Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców.


19. 07.2019

Ogłoszenie o zmianie godzin pracy


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze
w okresie od 26.06.2019r. do 28.06.2019r
będzie czynne w godz. 7.00 - 14.00


26. 06. 2019

Uchwała


Ogłoszenie o zmianie dnia odbioru odpadów w miejscowości Przysucha


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Przysusze informuje, że segregowane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Przysuchy odbierane będą w dniu 27 czerwca br. (III czwartek dzień świąteczny)


13. 06. 2019

Ogłoszenie o zmianach godzin pracy w związku z upałami


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze w okresie od 12.06.2019r. do 14.06.2019r będzie czynne w godz. 7.00 - 14.00


12. 06. 2019

Uchwała


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody /PRZYSUCHA/


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości PRZYSUCHA, że z powodu prac konserwacyjnych sieci wodociągowej w dniu 18 kwietnia 2019 roku od godziny 18:00 do 22:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


18. 04. 2019

Ogłoszenie


Informacja o godzinach pracy dn.19.04.2019


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, iż w dniu 19.04.2019 (Wielki Piątek) przedsiębiorstwo będzie czynne w godz 7:00 - 12:00


18. 04. 2019

Informacja o zanieczyszczeniu wody /Długaa Brzezina,Hucisko/


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości Długa Brzezina i Hucisko, że z powodu wzrostu ilości bakterii w sieci wodociągowej w dniach od 25-28 marca br woda nie bedzie nadawałą się do bezpośredniego spożycia.Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


25. 03. 2019

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody /Kolonia Szczerbacka,Głęboka Droga/


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości Kolonia Szczerbacka i Głęboka Droga, że z powodu prac konserwacyjnych sieci wodociągowej w dniu 19 marca 2019 roku od godziny 9:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


18. 03. 2019

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Przysuchay, ul. Radomska od Nr 11 w kierunku ZUS, że z powodu awarii wodociągowej w dniu 28 lutego 2019 roku od godziny 10:00 do chwili usunięcia awarii nie będzie dostaw wody.Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


28. 02. 2019

Ogłoszenie


Komunikat


Aktualny cennik za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.


19. 02. 2019

Cennik

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Zbożenny, że w dniu 6 lutego 2019 roku, od godziny 9:00 do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu przebudowy sieci wodociągowej.Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


05. 02. 2019

Ogłoszenie


Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię zasilaną gazem ziemnym i olejem opałowym lekkim, zlokalizowanej przy ul. Radomskiej 9 w Przysusze, dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 760.574,34zł16. 01. 2019

Ogłoszenie


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze ogłasza nabór stażystów na stanowiska robotnicze i nierobotnicze.


16. 01. 2019

Komunikat


Aktualny cennik za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.


15. 01. 2019

Cennik

Ogłoszenie


Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przysusze zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i za rok obrotowy 2019.


13. 11. 2018

Ogłoszenie w wersji edytowalnej

Ankieta w wersji edytowalnej

Wybór oferty

Oferty na świadczenie usług weterynaryjnych


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przysusze Sp. z o.o. w Przysusze zwraca się z prośbą o składanie ofert w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych na terenie „Tymczasowej przechowalni dla bezdomnych psów” przy ul. Skarbowej 3 w Przysusze. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 691-663-685 Stanisław Mastalerek


17. 10. 2018

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców bloku przy ul.Legionów Polskich 4A, że w dniu 12 września 2018 roku od godziny 08:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu przebudowy sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


11. 09. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Skrzyńska i Zbożenny, że w dniu 06 września 2018 roku od godziny 08:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu awarii studni głębinowej. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


05. 09. 2018

Ogłoszenie


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Na podstawie pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z dnia 10. 08. 2018 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, że woda z wodociągu Skrzyńsko, Kolonia Szczerbacka oraz Przysucha nadaje sie do spożycia.


10. 08. 2018

Informacja i ogłoszenia


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Na podstawie pisma Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z dnia 09 sierpnia 2018 roku, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, że woda z wodociągu Kolonia Szczerbacka jest warunkowo dopuszczona do spożycia.


09. 08. 2018

Informacja


Ogłoszenie


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Skrzyńska i Zbożenny, że wodę pobraną z wodociągu Skrzyńsko zaleca się przegotować przed jej spożyciem. Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców.


07. 08. 2018

Informacja


Ogłoszenie


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Kolonii Szczerbackiej i Głębokiej Drogi, że woda nie odpowiada wymogom wody przeznaczonej do spożycia. W związku z powyższym Spółka zabezpiecza wodę w pojemniku (mobilny punkt), która dostarczana będzie sukcesywnie po w/w miejscowościach. Ponadto dostępna jest woda butelkowana w siedzibie Spółki, ul. Targowa 52 w Przysusze. Spółka podjęła niezwłoczne działania naprawcze. Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców.


06. 08. 2018

Informacja


Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców ul. Dembińskich i ul. Polnej, że w dniu 02 sierpnia 2018 roku od godziny 10:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu wymiany przyłącza wodociągowego. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


01. 08. 2018

Ogłoszenie


Komunikat o zmianie cen i stawek za usługi ciepłownicze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców usług ciepłowniczych obsługiwanych przez PGKiM Spółka z o.o. w Przysusze o zmianie cen i stawek.


12. 04. 2018

Nowe stawki i ceny


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Przysuchy i Skrzyńska Blok Nasz Dom i Zakład Płytek Ceramicznych, że w dniu 11 kwietnia 2018 roku od godziny 17:00 do 20:00 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana włączeniem dodatkowej nitki sieci wodociągowej ul. Targowa w Przysusze. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


10. 04. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Skrzyńska ul. Warszawskiej od Straży w kierunku Janikowa oraz ul. Kościuszkowców, że w dniu 06 kwietnia 2018 roku od godziny 10:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana montażem hydrantu na końcu sieci przy ul. Warszawskiej. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


05. 04. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Przysuchy ul. Partyzantów bloki 4, 4A, 4B, ul. Radomska bloki 3, 5, 7, 9 oraz ul. Jana Pawła II, że w dniu 22 lutego 2018 roku od godziny 11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana usuwaniem awarii na sieci wodociągowej. Przerwa potrwa do usunięcia awarii. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


21. 02. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości: Gwarek, Janów, Kuźnica, Januchta, Ruski Bród, że w dniu 13 lutego 2018 roku, od godziny 09:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu usuwania awarii na sieci wodociągowej w Janowie. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


12. 02. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości: Pomyków, Smogorzów, Mariówka, Zawada, Janików, Gliniec, Krajów, Wistka, Romualdów, Beźnik, Wola Więcierzowa, Dębiny, że w dniu 28 stycznia 2018 roku oraz 01 lutego 2018 roku, od godziny 15:00 do 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu braku dostawy energii elektrycznej. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


25. 01. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości: Janów, Kuźnica, Januchta, Ruski Bród, że w dniu 18 stycznia 2018 roku, od godziny 8:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu usuwania awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Janów. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


17. 01. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców : Osiedla Południe - mieszkańców bloków i domków jednorodzinnych, ulic: Świętokrzyska, Młyny, Topornia, miejscowości: Gwarek, Janów, Kuźnica, Ruski Bród, że w dniu 18.11.2017r. w godz. 8,00 - 15,00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu modernizacji odcinka sieci wodociągowj w ulicy Czermińskiego. Za przerwy w dostawie wody przepraszamy mieszkańców


17. 11. 2017

Ogłoszenie


Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przysusze zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok.


13. 11. 2017

Ogłoszenie

Ogłoszenie w wersji edytowalnej

Umowa

Umowa w wersji edytowalnej

Ankieta

Ankieta w wersji edytowalnej

Wybór oferty

Wynajem lokalu


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, że posiada na Dworcu Autobusowym w Przysusze lokal do wynajęcia o powierzchni 12,88 m2. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert zawierających miesięczną stawkę dzierżawy (netto + VAT) Do dnia 31 pażdziernika 2017 roku do godziny 12:00 w Sekretariacie Spółki, ul. Targowa 52. Dzierżawcę wyłoni Komisja powołana przez Zarząd Spółki.


16. 10. 2017

Ogłoszenie

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zawiadamia, że w związku z otrzymaną informacją z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze, że próbka wody pobrana w dniu 12.09.2017r. z wodociągu publicznego Przysucha nie wykazała obecności bakterii gr.coli (0 j.t.k.). W związku z powyższym woda nadaje się do bezpośredniego spożycia przez ludzi.


13. 09. 2017

Informacja

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zawiadamia, że w związku z otrzymaną informacją z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze z dnia 11.09.2017r. wodę do celów spożywczych , z uwagi na wykrycie w Stacji Uzdatniania Wody Przysucha gr. coli, należy używać po przegotowaniu. Do pozostałych czynności bytowych woda z kranu może być używana bez ograniczeń.


11. 09. 2017

Informacja

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zawiadamia, że w związku z otrzymaną informacją z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze, że próbka wody pobrana w dniu 09.08.2017r. z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka i Długa Brzezina nie wykazała obecności bakterii gr.coli (0 j.t.k.). W związku z powyższym woda nadaje się do bezpośredniego spożycia przez ludzi.


14. 08. 2017

Informacja

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zawiadamia, że w związku z otrzymaną informacją z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze z dnia 07.08.2017r. wodę do celów spożywczych , z uwagi na wykrycie w wodociągu Kolonia Szczerbacka i Długa Brzezina gr. coli, należy używać po przegotowaniu. Do pozostałych czynności bytowych woda z kranu może być używana bez ograniczeń.


07. 08. 2017

Informacja