Informacja o zanieczyszczeniu wody /Wistka/


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości Wistka, że z powodu wzrostu ilości bakterii w sieci wodociągowej od dnia 16.09.2019br woda nie bedzie nadawałą się do bezpośredniego spożycia.Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.Woda do celów spożywczych będzie dostarczana beczkowozem


16. 09. 2019

Informacja dotycząca jakości wody dla mieszkańców Długiej Brzeziny i Huciska


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Długiej Brzeziny i Huciska, że wodę pobraną z wodociągu należy przegotować przed jej spożyciem. Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców.


19. 07. 2019

Informacja dotycząca jakości wody dla mieszkańców Koloni Szczerbackiej i Głębokiej Drogi


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Koloni Szczerbackiej i Głębokiej Drogi, że wodę pobraną z wodociągu należy przegotować przed jej spożyciem. Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców.


19. 07.2019

Ogłoszenie o zmianie godzin pracy


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze
w okresie od 26.06.2019r. do 28.06.2019r
będzie czynne w godz. 7.00 - 14.00


26. 06. 2019

Uchwała


Ogłoszenie o zmianie dnia odbioru odpadów w miejscowości Przysucha


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Przysusze informuje, że segregowane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Przysuchy odbierane będą w dniu 27 czerwca br. (III czwartek dzień świąteczny)


13. 06. 2019

Ogłoszenie o zmianach godzin pracy w związku z upałami


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze w okresie od 12.06.2019r. do 14.06.2019r będzie czynne w godz. 7.00 - 14.00


12. 06. 2019

Uchwała


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody /PRZYSUCHA/


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości PRZYSUCHA, że z powodu prac konserwacyjnych sieci wodociągowej w dniu 18 kwietnia 2019 roku od godziny 18:00 do 22:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


18. 04. 2019

Ogłoszenie


Informacja o godzinach pracy dn.19.04.2019


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, iż w dniu 19.04.2019 (Wielki Piątek) przedsiębiorstwo będzie czynne w godz 7:00 - 12:00


18. 04. 2019

Informacja o zanieczyszczeniu wody /Długaa Brzezina,Hucisko/


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości Długa Brzezina i Hucisko, że z powodu wzrostu ilości bakterii w sieci wodociągowej w dniach od 25-28 marca br woda nie bedzie nadawałą się do bezpośredniego spożycia.Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


25. 03. 2019

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody /Kolonia Szczerbacka,Głęboka Droga/


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości Kolonia Szczerbacka i Głęboka Droga, że z powodu prac konserwacyjnych sieci wodociągowej w dniu 19 marca 2019 roku od godziny 9:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


18. 03. 2019

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Przysuchay, ul. Radomska od Nr 11 w kierunku ZUS, że z powodu awarii wodociągowej w dniu 28 lutego 2019 roku od godziny 10:00 do chwili usunięcia awarii nie będzie dostaw wody.Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


28. 02. 2019

Ogłoszenie


Komunikat


Aktualny cennik za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.


19. 02. 2019

Cennik

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Zbożenny, że w dniu 6 lutego 2019 roku, od godziny 9:00 do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu przebudowy sieci wodociągowej.Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


05. 02. 2019

Ogłoszenie


Ogłoszenie


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze ogłasza nabór stażystów na stanowiska robotnicze i nierobotnicze.


16. 01. 2019

Komunikat


Aktualny cennik za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.


15. 01. 2019

Cennik

Ogłoszenie


Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przysusze zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i za rok obrotowy 2019.


13. 11. 2018

Ogłoszenie w wersji edytowalnej

Ankieta w wersji edytowalnej

Wybór oferty

Oferty na świadczenie usług weterynaryjnych


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przysusze Sp. z o.o. w Przysusze zwraca się z prośbą o składanie ofert w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych na terenie „Tymczasowej przechowalni dla bezdomnych psów” przy ul. Skarbowej 3 w Przysusze. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 691-663-685 Stanisław Mastalerek


17. 10. 2018

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców bloku przy ul.Legionów Polskich 4A, że w dniu 12 września 2018 roku od godziny 08:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu przebudowy sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


11. 09. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Skrzyńska i Zbożenny, że w dniu 06 września 2018 roku od godziny 08:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu awarii studni głębinowej. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


05. 09. 2018

Ogłoszenie


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Na podstawie pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z dnia 10. 08. 2018 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, że woda z wodociągu Skrzyńsko, Kolonia Szczerbacka oraz Przysucha nadaje sie do spożycia.


10. 08. 2018

Informacja i ogłoszenia


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Na podstawie pisma Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z dnia 09 sierpnia 2018 roku, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, że woda z wodociągu Kolonia Szczerbacka jest warunkowo dopuszczona do spożycia.


09. 08. 2018

Informacja


Ogłoszenie


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Skrzyńska i Zbożenny, że wodę pobraną z wodociągu Skrzyńsko zaleca się przegotować przed jej spożyciem. Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców.


07. 08. 2018

Informacja


Ogłoszenie


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Kolonii Szczerbackiej i Głębokiej Drogi, że woda nie odpowiada wymogom wody przeznaczonej do spożycia. W związku z powyższym Spółka zabezpiecza wodę w pojemniku (mobilny punkt), która dostarczana będzie sukcesywnie po w/w miejscowościach. Ponadto dostępna jest woda butelkowana w siedzibie Spółki, ul. Targowa 52 w Przysusze. Spółka podjęła niezwłoczne działania naprawcze. Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców.


06. 08. 2018

Informacja


Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców ul. Dembińskich i ul. Polnej, że w dniu 02 sierpnia 2018 roku od godziny 10:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu wymiany przyłącza wodociągowego. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


01. 08. 2018

Ogłoszenie


Komunikat o zmianie cen i stawek za usługi ciepłownicze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców usług ciepłowniczych obsługiwanych przez PGKiM Spółka z o.o. w Przysusze o zmianie cen i stawek.


12. 04. 2018

Nowe stawki i ceny


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Przysuchy i Skrzyńska Blok Nasz Dom i Zakład Płytek Ceramicznych, że w dniu 11 kwietnia 2018 roku od godziny 17:00 do 20:00 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana włączeniem dodatkowej nitki sieci wodociągowej ul. Targowa w Przysusze. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


10. 04. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Skrzyńska ul. Warszawskiej od Straży w kierunku Janikowa oraz ul. Kościuszkowców, że w dniu 06 kwietnia 2018 roku od godziny 10:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana montażem hydrantu na końcu sieci przy ul. Warszawskiej. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


05. 04. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Przysuchy ul. Partyzantów bloki 4, 4A, 4B, ul. Radomska bloki 3, 5, 7, 9 oraz ul. Jana Pawła II, że w dniu 22 lutego 2018 roku od godziny 11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana usuwaniem awarii na sieci wodociągowej. Przerwa potrwa do usunięcia awarii. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


21. 02. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości: Gwarek, Janów, Kuźnica, Januchta, Ruski Bród, że w dniu 13 lutego 2018 roku, od godziny 09:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu usuwania awarii na sieci wodociągowej w Janowie. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


12. 02. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości: Pomyków, Smogorzów, Mariówka, Zawada, Janików, Gliniec, Krajów, Wistka, Romualdów, Beźnik, Wola Więcierzowa, Dębiny, że w dniu 28 stycznia 2018 roku oraz 01 lutego 2018 roku, od godziny 15:00 do 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu braku dostawy energii elektrycznej. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


25. 01. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości: Janów, Kuźnica, Januchta, Ruski Bród, że w dniu 18 stycznia 2018 roku, od godziny 8:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu usuwania awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Janów. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


17. 01. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców : Osiedla Południe - mieszkańców bloków i domków jednorodzinnych, ulic: Świętokrzyska, Młyny, Topornia, miejscowości: Gwarek, Janów, Kuźnica, Ruski Bród, że w dniu 18.11.2017r. w godz. 8,00 - 15,00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu modernizacji odcinka sieci wodociągowj w ulicy Czermińskiego. Za przerwy w dostawie wody przepraszamy mieszkańców


17. 11. 2017

Ogłoszenie


Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przysusze zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok.


13. 11. 2017

Ogłoszenie

Ogłoszenie w wersji edytowalnej

Umowa

Umowa w wersji edytowalnej

Ankieta

Ankieta w wersji edytowalnej

Wybór oferty

Wynajem lokalu


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, że posiada na Dworcu Autobusowym w Przysusze lokal do wynajęcia o powierzchni 12,88 m2. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert zawierających miesięczną stawkę dzierżawy (netto + VAT) Do dnia 31 pażdziernika 2017 roku do godziny 12:00 w Sekretariacie Spółki, ul. Targowa 52. Dzierżawcę wyłoni Komisja powołana przez Zarząd Spółki.


16. 10. 2017

Ogłoszenie

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zawiadamia, że w związku z otrzymaną informacją z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze, że próbka wody pobrana w dniu 12.09.2017r. z wodociągu publicznego Przysucha nie wykazała obecności bakterii gr.coli (0 j.t.k.). W związku z powyższym woda nadaje się do bezpośredniego spożycia przez ludzi.


13. 09. 2017

Informacja

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zawiadamia, że w związku z otrzymaną informacją z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze z dnia 11.09.2017r. wodę do celów spożywczych , z uwagi na wykrycie w Stacji Uzdatniania Wody Przysucha gr. coli, należy używać po przegotowaniu. Do pozostałych czynności bytowych woda z kranu może być używana bez ograniczeń.


11. 09. 2017

Informacja

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zawiadamia, że w związku z otrzymaną informacją z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze, że próbka wody pobrana w dniu 09.08.2017r. z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka i Długa Brzezina nie wykazała obecności bakterii gr.coli (0 j.t.k.). W związku z powyższym woda nadaje się do bezpośredniego spożycia przez ludzi.


14. 08. 2017

Informacja

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zawiadamia, że w związku z otrzymaną informacją z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze z dnia 07.08.2017r. wodę do celów spożywczych , z uwagi na wykrycie w wodociągu Kolonia Szczerbacka i Długa Brzezina gr. coli, należy używać po przegotowaniu. Do pozostałych czynności bytowych woda z kranu może być używana bez ograniczeń.


07. 08. 2017

Informacja