Informacja dotycząca jakości wody dla mieszkańców Długiej Brzeziny i Huciska


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Długiej Brzeziny i Huciska, że wodę pobraną z wodociągu należy przegotować przed jej spożyciem. Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców.


19. 07. 2019

Informacja dotycząca jakości wody dla mieszkańców Koloni Szczerbackiej i Głębokiej Drogi


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Koloni Szczerbackiej i Głębokiej Drogi, że wodę pobraną z wodociągu należy przegotować przed jej spożyciem. Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców.


19. 07.2019

Ogłoszenie o zmianie godzin pracy


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze
w okresie od 26.06.2019r. do 28.06.2019r
będzie czynne w godz. 7.00 - 14.00


26. 06. 2019

Uchwała


Ogłoszenie o zmianie dnia odbioru odpadów w miejscowości Przysucha


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Przysusze informuje, że segregowane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Przysuchy odbierane będą w dniu 27 czerwca br. (III czwartek dzień świąteczny)


13. 06. 2019

Ogłoszenie o zmianach godzin pracy w związku z upałami


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze w okresie od 12.06.2019r. do 14.06.2019r będzie czynne w godz. 7.00 - 14.00


12. 06. 2019

Uchwała


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody /PRZYSUCHA/


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości PRZYSUCHA, że z powodu prac konserwacyjnych sieci wodociągowej w dniu 18 kwietnia 2019 roku od godziny 18:00 do 22:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


18. 04. 2019

Ogłoszenie


Informacja o godzinach pracy dn.19.04.2019


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, iż w dniu 19.04.2019 (Wielki Piątek) przedsiębiorstwo będzie czynne w godz 7:00 - 12:00


18. 04. 2019

Informacja o zanieczyszczeniu wody /Długaa Brzezina,Hucisko/


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości Długa Brzezina i Hucisko, że z powodu wzrostu ilości bakterii w sieci wodociągowej w dniach od 25-28 marca br woda nie bedzie nadawałą się do bezpośredniego spożycia.Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


25. 03. 2019

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody /Kolonia Szczerbacka,Głęboka Droga/


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości Kolonia Szczerbacka i Głęboka Droga, że z powodu prac konserwacyjnych sieci wodociągowej w dniu 19 marca 2019 roku od godziny 9:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


18. 03. 2019

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Przysuchay, ul. Radomska od Nr 11 w kierunku ZUS, że z powodu awarii wodociągowej w dniu 28 lutego 2019 roku od godziny 10:00 do chwili usunięcia awarii nie będzie dostaw wody.Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


28. 02. 2019

Ogłoszenie


Komunikat


Aktualny cennik za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.


19. 02. 2019

Cennik

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Zbożenny, że w dniu 6 lutego 2019 roku, od godziny 9:00 do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu przebudowy sieci wodociągowej.Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


05. 02. 2019

Ogłoszenie


Ogłoszenie


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze ogłasza nabór stażystów na stanowiska robotnicze i nierobotnicze.


16. 01. 2019

Komunikat


Aktualny cennik za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.


15. 01. 2019

Cennik

Ogłoszenie


Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przysusze zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i za rok obrotowy 2019.


13. 11. 2018

Ogłoszenie w wersji edytowalnej

Ankieta w wersji edytowalnej

Wybór oferty

Oferty na świadczenie usług weterynaryjnych


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przysusze Sp. z o.o. w Przysusze zwraca się z prośbą o składanie ofert w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych na terenie „Tymczasowej przechowalni dla bezdomnych psów” przy ul. Skarbowej 3 w Przysusze. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 691-663-685 Stanisław Mastalerek


17. 10. 2018

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców bloku przy ul.Legionów Polskich 4A, że w dniu 12 września 2018 roku od godziny 08:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu przebudowy sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


11. 09. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Skrzyńska i Zbożenny, że w dniu 06 września 2018 roku od godziny 08:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu awarii studni głębinowej. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


05. 09. 2018

Ogłoszenie


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Na podstawie pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z dnia 10. 08. 2018 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, że woda z wodociągu Skrzyńsko, Kolonia Szczerbacka oraz Przysucha nadaje sie do spożycia.


10. 08. 2018

Informacja i ogłoszenia


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Na podstawie pisma Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z dnia 09 sierpnia 2018 roku, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, że woda z wodociągu Kolonia Szczerbacka jest warunkowo dopuszczona do spożycia.


09. 08. 2018

Informacja


Ogłoszenie


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Skrzyńska i Zbożenny, że wodę pobraną z wodociągu Skrzyńsko zaleca się przegotować przed jej spożyciem. Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców.


07. 08. 2018

Informacja


Ogłoszenie


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Kolonii Szczerbackiej i Głębokiej Drogi, że woda nie odpowiada wymogom wody przeznaczonej do spożycia. W związku z powyższym Spółka zabezpiecza wodę w pojemniku (mobilny punkt), która dostarczana będzie sukcesywnie po w/w miejscowościach. Ponadto dostępna jest woda butelkowana w siedzibie Spółki, ul. Targowa 52 w Przysusze. Spółka podjęła niezwłoczne działania naprawcze. Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców.


06. 08. 2018

Informacja


Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców ul. Dembińskich i ul. Polnej, że w dniu 02 sierpnia 2018 roku od godziny 10:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu wymiany przyłącza wodociągowego. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


01. 08. 2018

Ogłoszenie


Komunikat o zmianie cen i stawek za usługi ciepłownicze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców usług ciepłowniczych obsługiwanych przez PGKiM Spółka z o.o. w Przysusze o zmianie cen i stawek.


12. 04. 2018

Nowe stawki i ceny


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Przysuchy i Skrzyńska Blok Nasz Dom i Zakład Płytek Ceramicznych, że w dniu 11 kwietnia 2018 roku od godziny 17:00 do 20:00 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana włączeniem dodatkowej nitki sieci wodociągowej ul. Targowa w Przysusze. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


10. 04. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Skrzyńska ul. Warszawskiej od Straży w kierunku Janikowa oraz ul. Kościuszkowców, że w dniu 06 kwietnia 2018 roku od godziny 10:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana montażem hydrantu na końcu sieci przy ul. Warszawskiej. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


05. 04. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Przysuchy ul. Partyzantów bloki 4, 4A, 4B, ul. Radomska bloki 3, 5, 7, 9 oraz ul. Jana Pawła II, że w dniu 22 lutego 2018 roku od godziny 11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana usuwaniem awarii na sieci wodociągowej. Przerwa potrwa do usunięcia awarii. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


21. 02. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości: Gwarek, Janów, Kuźnica, Januchta, Ruski Bród, że w dniu 13 lutego 2018 roku, od godziny 09:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu usuwania awarii na sieci wodociągowej w Janowie. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


12. 02. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości: Pomyków, Smogorzów, Mariówka, Zawada, Janików, Gliniec, Krajów, Wistka, Romualdów, Beźnik, Wola Więcierzowa, Dębiny, że w dniu 28 stycznia 2018 roku oraz 01 lutego 2018 roku, od godziny 15:00 do 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu braku dostawy energii elektrycznej. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


25. 01. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości: Janów, Kuźnica, Januchta, Ruski Bród, że w dniu 18 stycznia 2018 roku, od godziny 8:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu usuwania awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Janów. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


17. 01. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców : Osiedla Południe - mieszkańców bloków i domków jednorodzinnych, ulic: Świętokrzyska, Młyny, Topornia, miejscowości: Gwarek, Janów, Kuźnica, Ruski Bród, że w dniu 18.11.2017r. w godz. 8,00 - 15,00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu modernizacji odcinka sieci wodociągowj w ulicy Czermińskiego. Za przerwy w dostawie wody przepraszamy mieszkańców


17. 11. 2017

Ogłoszenie


Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przysusze zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok.


13. 11. 2017

Ogłoszenie

Ogłoszenie w wersji edytowalnej

Umowa

Umowa w wersji edytowalnej

Ankieta

Ankieta w wersji edytowalnej

Wybór oferty

Wynajem lokalu


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, że posiada na Dworcu Autobusowym w Przysusze lokal do wynajęcia o powierzchni 12,88 m2. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert zawierających miesięczną stawkę dzierżawy (netto + VAT) Do dnia 31 pażdziernika 2017 roku do godziny 12:00 w Sekretariacie Spółki, ul. Targowa 52. Dzierżawcę wyłoni Komisja powołana przez Zarząd Spółki.


16. 10. 2017

Ogłoszenie

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zawiadamia, że w związku z otrzymaną informacją z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze, że próbka wody pobrana w dniu 12.09.2017r. z wodociągu publicznego Przysucha nie wykazała obecności bakterii gr.coli (0 j.t.k.). W związku z powyższym woda nadaje się do bezpośredniego spożycia przez ludzi.


13. 09. 2017

Informacja

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zawiadamia, że w związku z otrzymaną informacją z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze z dnia 11.09.2017r. wodę do celów spożywczych , z uwagi na wykrycie w Stacji Uzdatniania Wody Przysucha gr. coli, należy używać po przegotowaniu. Do pozostałych czynności bytowych woda z kranu może być używana bez ograniczeń.


11. 09. 2017

Informacja

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zawiadamia, że w związku z otrzymaną informacją z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze, że próbka wody pobrana w dniu 09.08.2017r. z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka i Długa Brzezina nie wykazała obecności bakterii gr.coli (0 j.t.k.). W związku z powyższym woda nadaje się do bezpośredniego spożycia przez ludzi.


14. 08. 2017

Informacja

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zawiadamia, że w związku z otrzymaną informacją z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze z dnia 07.08.2017r. wodę do celów spożywczych , z uwagi na wykrycie w wodociągu Kolonia Szczerbacka i Długa Brzezina gr. coli, należy używać po przegotowaniu. Do pozostałych czynności bytowych woda z kranu może być używana bez ograniczeń.


07. 08. 2017

Informacja